Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach

MEN       WOM      Kuratorium       WODIiP       CKE       OKE Wrocław       Gmina Świerczów       WSzPWN       WSiP       Polska

 

  Strona główna

  Aktualności

  Informacje o szkole

  Historia szkoły

  Pracownicy

  Dokumenty szkolne

  Przyjaciele szkoły

  Dla rodziców

  Dla ucznia

  Plan zajęć

  Galeria

 

     Napisz do nas

                                    

REALIZUJEMY PROJEKTY

 

W bieżącym roku szkolnym uczniowie Szkoły Podstawowej w Bąkowicach biorą udział w dwóch projektach.

Pierwszy z nich to projekt „Akademia Równych Szans – programy rozwojowe szkół podstawowych w gminie Świerczów” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.2.

            Do końca grudnia przeprowadzono już łącznie 487 godzin zajęć pozalekcyjnych, w tym 264 – zajęć poszerzających zainteresowania, 154 – zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, 33 – zajęć specjalistycznych i psychologiczno – pedagogicznych oraz 36 godzin warsztatów prewencyjnych. W ramach realizowanego projektu zakupiono szereg pomocy dydaktycznych o wartości ponad 40 tysięcy złotych, w tym między innymi: tablicę interaktywną, przenośny komputer, projektor multimedialny, zestaw gier multimedialnych oraz planszowych, zestawy instrumentów muzycznych i stroi teatralnych, zestawy plansz dydaktycznych, akcesoria plastyczne, oraz wiele innych pomocy dydaktycznych do prowadzonych zajęć.

      Drugi z realizowanych projektów to projekt systemowy „Nowe technologie na usługach edukacji 2” WODIiP w Opolu, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Do końca grudnia przeprowadzono już 60 godzin zajęć pozalekcyjnych w czterech grupach tematycznych: Śladami krajów niemieckojęzycznych, Zatrzymać czas – dzieje szkoły, Szkolny dziennikarz, Rękodzieło artystyczne, wszystkie z uwzględnieniem TIK. W ramach realizowanego projektu szkoła otrzymała: 5 kamer cyfrowych, 4 aparaty cyfrowe, 4 statywy, 4 zestawy słuchawek i mikrofonów, 4 dyktafony, 4 dyski zewnętrzne, 4 playboxy, 2 urządzenia wielofunkcyjne, 4 zestawy nowoczesnych krótkofalówek, a także inny drobny sprzęt techno – dydaktyczny.

dyrektor szkoły Cezary Zając

wstecz